Trang cá nhân của Nguyễn Tuấn Đức

Hướng nghiên cứu :

Các phần mềm tham gia phát triển :

Địa chỉ liên hệ :

Email:e
Nếu bạn có đam mê nghiên cứu Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), Trí tuệ nhân tạo (AI) và muốn làm việc cho Al+ tại Hà Nội với mức lương cao, xin hãy liên hệ ngay!.

Links:
English | Homepage @ Miv |